geestelijk verzorger en begeleider.

Professionaliseren in kerk en welzijnswerk

Missie

Bijdragen aan de kwaliteit van zorg in organisaties en instellingen zodat we samen, als kerk en samenleving, bijdragen aan zingeving en herstel van onrecht, gebrokenheid en armoede in onze leefomgeving.

Over Alie Ruiter

Alie werkt sinds 2015 vanuit haar eigen praktijk voor kerkelijke en maatschappelijke organisaties. In deze context biedt Alie begeleiding van zingevingsvragen en draagt zij bij aan professionalisering van directeuren, zakelijk leiders, mensen van de werkvloer en studenten.

Alie is een hartelijke en inspirerende persoon die met beide benen op de werkvloer van kerk en

samenleving staat. Zij heeft oog voor zowel persoonlijke als maatschappelijke uitdagingen en draagt vanuit haar praktijk bij aan creëren van nieuwe mogelijkheden.

De combinatie van een boerenachtergrond, ervaring in diverse culturen en het leven in de stad, geven uiting aan de dynamiek en creativiteit die Alie kenmerkt. Daarnaast is Alie moeder van twee prachtige dochters en wordt er naast het werk genoten van natuur, musea, muziek, actief en creatief bezig zijn.

Registraties en achtergrond

– LVSC Registercoach

– LVSC Supervisor

– Kerkelijk Album, predikant in opleiding

– Kerkelijk werker