geestelijk verzorger en begeleider.

Professionaliseren in kerk en welzijnswerk

SUPERVISIE

Ben jij werkzaam voor de kerk, het onderwijs of welzijnswerk en heb je behoefte aan concrete tools om je werk te professionaliseren?

Vanuit jouw beroepspraktijk ontwikkel je tijdens tien bijeenkomsten meer balans in denken, voelen, willen en handelen. Er is aandacht voor jouw leerstijl, je leert patronen uit het verleden in het nu hanteren en er is voldoende ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag. Studenten, teamleiders, directeuren, welzijnswerkers, leerkrachten en kerkelijk werkers hebben een supervisietraject afgerond.

Weet je welkom om jouw traject te starten!

SUPERVISIE

Coaching

Coachgesprekken zijn behulpzaam om jouw weg in het leven te vinden. Jezelf (beter) leren kennen, het verwerken van moeilijke perioden uit je leven en het omgaan met grenzen en emoties, vormen in veel gesprekken de gouden draad die het gesprek richting geeft.

Weet je welkom voor een uniek proces waarin jij je kracht en kwetsbaarheid (her)ontdekt en leert inzetten.

Intervisie

Draag jij vanuit een team bij aan zorg in het onderwijs, zorginstelling, kerkelijk of maatschappelijk werk en ontdekken jullie uitdagingen waaraan je samen wilt leren en ontdekken? Zo ja, dan kom ik graag bij jullie op de werkvloer om vanuit diverse methodieken jullie leerwensen en persoonlijke uitdagingen te begeleiden. Neem vooral contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Moreel Beraad

In het werkveld van de GGz, zorg en welzijn komen ethische dilemma’s naar voren. Deelnemers van dit beraad bespreken samen deze kwestie en zoeken naar een antwoord op wat in deze specifieke situatie bijdraagt aan goede zorg. Door middel van dit Moreel Beraad wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de zorg en bijgedragen aan professionalisering.

Werkbegeleiding & training

Advies kan in korte tijd verheldering rondom vragen van verlangen en verlegenheid opleveren. Vanuit mijn ervaring zal ik vragen stellen, meedenken, ervaringen uit het land op tafel leggen, feedback geven en adviseren. Vanuit de samenwerking Met Andere Ogen is aan deze vorm van advies de methodiek van Waarderende gemeenteopbouw toegevoegd. Samen op een waarderende wijze kijken naar jouw rol en de processen in jouw team of gemeente en de mogelijkheden die daarin aanwezig zijn benutten. Ik zie uit naar de samenwerking; neem gerust contact op voor meer informatie of overleg.

Krijg advies om de netwerken in jouw kerk te versterken

↓ of kies hier andere contactmogelijkheden