geestelijk verzorger en begeleider.

Professionaliseren in kerk en welzijnswerk

Supervisie voor kerkelijk- en maatschappelijk werkers

Leuk! Met zes collega’s verzorgen we het supervisie aanbod voor kerkelijk werkers binnen de PKN. Op de site van de PKN staat: “Supervisie is een vorm van ervaringsleren, waarin reflectie belangrijk is…… Onder leiding van een supervisor worden – het liefst in een kleine groep – tools aangereikt om meer zicht te krijgen op zichzelf […]

Diaconaat

Vanuit de diaconale praktijk in Delft schreef ik het hoofdstuk Diaconaat in de samenleving, voor Diaconaat, hoe doe je dat? Een boek wat concrete handvatten geeft aan jou als startende en gevorderde diaken. Meer weten over wat jouw rol als diaken of diaconale mogelijkheden in jouw dorp of wijk? Ik kijk graag met jullie mee!

Gedeelde vreugde

“Ik ben verknocht geraakt aan je warmte en aandacht en aan je zorgvuldige kijken en doen”. Hartelijke woorden van collega’s tijdens het afscheid bij Stek in Den Haag. Ver(der)trekken is voor mij ook losmaken van de Tafel van Hoop. Een bijzonder concept rondom eten, vieren en delen waaraan ik de afgelopen twee jaar met hart […]