Supervisor, trainer, geestelijk verzorger en begeleider (i.o.)

Professionaliseren in kerk en welzijnswerk