geestelijk verzorger en begeleider.

Professionaliseren in kerk en welzijnswerk

Trainer en Adviseur Alie Ruiter

Versterkt netwerken in de kerk en haar omgeving!

Training, begeleiding en advies aan professionals en vrijwilligers in kerk- en welzijnswerk

INSPIRATIE

Supervisie voor kerkelijk- en maatschappelijk werkers

Leuk! Met zes collega’s verzorgen we het supervisie aanbod voor kerkelijk werkers binnen de PKN.

Op de site van de PKN staat: “Supervisie is een vorm van ervaringsleren, waarin reflectie belangrijk is…… Onder leiding van een supervisor worden – het liefst in een kleine groep – tools aangereikt om meer zicht te krijgen op zichzelf en de eigen manier van werken. Professionals in alle mensgerichte beroepen (o.a. artsen, psychologen, hulpverleners) doen er hun winst mee….”.
Inmiddels werk ik ruim vijf jaar als geregistreerde supervisor voor directeuren, studenten, kerkelijk en maatschappelijk werkers. Vanuit een bepaald perspectief kijken levert bijzondere inzichten op. Wil jij weten of supervisie ook iets voor jou is? Van harte welkom!

Share this post